torsdag 27 oktober 2011

Ingen risk för "Arlamonopol"

Konkurrensverket godkände till slut då fusionen mellan Arla och Milko. Vilket är bra, för även om det måhända varit bättre om Milko kunnat överleva som självständigt företag så tycks det inte varit möjligt då de kroniskt gått med förlust. Dock är det många, till och med normalt vettiga personer som oroar sig för att det ska ge Arla en monopolställning och därför vara dåligt för konsumenterna.

Jag ser dock inte det som en nämnvärd risk. Vad gäller mjölk har det sedan länge varit så att 4 företag haft nästan total dominans i geografiskt avgränsade områden. Skånemejerier i Skåne, Arla i Götaland exklusive Skåne och östra Svealand, Milko i västra Svealand och södra Norrland och Norrmejerier i norra Norrland (främst Norrbottens och Västerbottens län, men också norra Västernorrland). Att Arla tar över västra Svealand och södra Norrland innebär i grunden bara att en annan firma blir lokalt dominant i dessa områden. Det påverkar inte nämnvärt graden av konkurrens.

När det gäller andra mejeriprodukter är konkurrensen redan hård och lär förbli så. Fram tills för bara något år sedan har marknaden för smör-rapsoljeblandning i hela Sverige varit nästan helt dominerad av Arlas varumärke Bregott. Men under de senaste 2 åren har den ena konkurrenten efter den andra dykt upp. Först kom finska Valio med Mjukt & Gott för den svenska marknaden, sedan kom lanserade Skånemejerier Skånegott och allra senast har Norrmejerier kommit med Norrgott. Förvisso är Skånegott mest en konkurrent i södra Sverige och Norrgott i norra Sverige, men det har i alla fall i dessa områden blivit skärpt konkurrens, och skulle Arla börja ta ut för högt pris på Bregott så finns det för dem risken att affärskedjor även i mellersta Sverige kan börja sälja Skånegott eller Norrgott. Och Mjukt& Gott är en konkurrent i hela landet. Denna ökning av konkurrensen kommer inte begränsas alls av Arlas och Milkos fusion.

Och när det gäller ost så är konkurrensen på motsvarande sätt stenhård. I de flesta butiker finns en rad olika märken och sorter av ostar, bland annat då billig tysk ost under butikernas egna varumärken och även billig och väldigt god ost från Åland (Ockelbo gårdsost,som jag nämnde vid ett tidigare tillfälle) som är vad jag själv brukar köpa och rekommenderar till läsarna om ni kan hitta det i butiker ni handlar i. Arla ligger alltså även här väääldigt långt från "monopolställning" och lär inte nämnvärt närma sig det heller.

Kort sagt, trots att Arlas marknadsandel ökar särskilt vad gäller mjölk, som ett resultat av denna fusion så blir det nästan ingen påverkan alls på konkurrenssituationen.