fredag 29 november 2013

Några ekonomiska tal

Förändring senaste året. Alla förändringar utom de tre sista är nominella. Förändringarna i förhållande till varandra talar i stort sett för sig själva, men det kan nämnas att det tycks som att huvudförklaringen till att hushållens disponibla inkomster utvecklats klart starkare än BNP är att den offentliga sektorns budgetsaldo försvagats.

Penningmängd (M1): +5.9%
Hushållens skulder:  +4.9%
Hushållens disponibla inkomst: +3.6%
Offentliga konsumtionsutgifter: +4,8%
Nominell BNP: +1,7%
Sysselsättning: +1,0%
Real kalenderjusterad BNP: +0,3%
Real kalenderjusterad BNP/capita: -0,6%

1 kommentar:

flute sa...

Bra sammanställning!
Ger en intressant bild att se siffrorna bredvid varandra.