fredag 1 november 2013

Folkpartiets idéer om bostadsmarknaden

Folkpartiet duckar för de två viktigaste åtgärderna för att rätta till vad som är fel med den svenska bostadssektorn, alltså byggavreglering (man nämner iofs att man vill se regelförenklingar men då man inte har några konkreta förslag är det svårt att ta på allvar) och begränsad avdragsrätt för ränteutgifter men kommer med två andra förslag: sänkt reavinstskatt vid fastighetsförsäljning och skattegynnat bosparande.

Sänkt reavinstskatt är bara bra. Den höga reavinstskatt vi har idag skapar stora inlåsningseffekter då folk inte vill sälja eftersom de då åker på en rejäl skattesmäll. Sänks reavinstskatten ökar intresset för att sälja vilket kan pressa ner priserna och därmed skuldsättningsnivån.

Dock kan det noteras att den regering som Folkpartiet sitter i, i en av sina sämsta stunder, höjde reavinstskatten för att finansiera en sänkning av den löpande fastighetsbeskattningen. Denna reform av fastighetsbeskattningen var ekonomiskt irrationell eftersom reavinstskatten är mer ekonomiskt skadlig men eftersom Kristdemokraterna fått för sig att löpande fastighetsbeskattning är mer "omoraliskt" så drevs det igenom ändå, något som förvärrat problemet med för höga huspriser.

Att gynna, eller rättare sagt sluta missgynna, sparande så att folk kan spara ihop tillräckliga summor för köp av boende istället för att låna pengarna, är i grunden en god tanke, men att särskilt gynna vissa former av sparande är mindre lyckat då det kan skapa snedvridningar. Istället borde man gynna all form av sparande genom att sänka kapitalinkomstbeskattningen, något som då till stor del kan finansieras via begränsad avdragsrätt för ränteutgifter mot tjänsteinkomst.

Inga kommentarer: