tisdag 26 november 2013

Arbetslinjens framgång är väldigt tydlig där den tillämpas

TT rapporterar att utrikesfödda står för de flesta nya sysselsatta. Det kan dock noteras att detta enbart avspeglar att deras befolkningsandel stigit betydligt. Det är faktiskt inte enbart så att andelen sysselsatta förblir lägre än inrikesföddas, gapet har vuxit.

Här är förändringen i antal och andel sysselsatta i åldersgruppen 16-64 mellan tredje kvartalet 2006 (som för övrigt var det kvartal då alliansen vann regeringsmakten) och tredje kvartalet 2013:

                        2006      2013         2006  2013
Utrikesfödda    568,6     743,1         63,7   64,1
Inrikesfödda  3 865,2  3 883,9         78,2  79,9
Totalt            4 433,7  4 627,0         76,0  76,9

När man tittar på andelen öppet arbetslösa så växer också gapet till utrikesföddas nackdel. Nästan hela ökningen i öppen arbetslöshet avspeglar en ökning hos de utrikesföddas, samt dessas växande befolkningsandel.

                       2006      2013          2006  2013
Utrikesfödda     77,1     140,7          11,9 15,9
Inrikesfödda    225,0    231,3           5,5    5,6
Totalt              302,1     372,0         6,4 7,4

(Källa SCB:s statistikdatabas)

Den slutsats man kan dra är att jobbskatteavdragen och de andra grundkomponenterna i arbetslinjen haft en mycket positiv effekt. Denna effekt har dock till stor del förtagits av att arbetslinjen inte tillämpats inom invandringspolitiken och ett allt större antal personer tillåtits komma som asylinvandrare och deras anhöriga och leva på bidrag. Hade arbetslinjen tillämpats även inom invandringspolitiken hade arbetslösheten varit mycket lägre.

Inga kommentarer: