söndag 17 november 2013

Helt fel att skylla cyklonen i Filippinerna på koldioxidutsläpp

Varje gång det är en naturkatastrof i världen då börjar miljöpartisterna i den svenska journalistkåren att skylla det hela på den mycket blygsamma temperaturökning världen upplevt sedan 1800-talet. Så också då nu efter den där cyklonen som vållat så mycket död och förödelse i Filippinerna, eftersom att den till skillnad från de flesta cykloner i Filippinerna direkt drabbade tätbefolkade områden

Detta är förstås nonsens. Tropiska stormar (som av någon okänd anledning kallas "orkaner" när de berör Nordamerika och "cykloner" när de berör Östasien) har ju funnits på jorden betydligt längre än storskaliga mänskliga koldioxidutsläpp, ja de förekom till och med långt före människor började existera.

Jag konstaterade här att det inte heller fanns några belägg för att orkaner blivit mer förekommande i USA. Faktum är att det faktiskt var något fler orkaner i USA under 1800-talets andra halva än under 1900-talets andra halva, och det årtionde som det var flest var 1880-talet.

Som Per Welander konstaterar här så finns det heller inga belägg för att cyklonerna skulle blivit fler eller värre i Filippinerna eller övriga delar av Östasien. Här är exempelvis ett diagram över antalet cykloner som nått land i Filippinerna de senaste 65 åren. Som ni kan se går det inte att urskilja någon trend i antalet, utan det går upp och ner kraftigt mellan näraliggande år.

Inga kommentarer: