torsdag 14 november 2013

Konstigt utelämnande

TT nämner att den kända musikprofilen Tina Turner, som länge bott i Schweiz och nyligen blev schweizisk medborgare, nu säger upp sitt amerikanska medborgarskap. Märkligt nog nämner man dock inte den troliga anledningen till att hon gör så: nämligen att USA, till skillnad från Sverige och de flesta andra länder, har ett system där amerikanska medborgare måste betala full federal skatt även om de bor utomlands. Och eftersom Schweiz och andra länder kräver skatt på basis av där de bor (även USA kräver skatt av alla som bor där, oavsett om de är amerikanska medborgare eller ej)så har hon fram tills nu blivit dubbelbeskattad, både av amerikanska och schweiziska skattemyndigheter. Enda sättet att undkomma det som är förenlig med amerikanska skattelagar är att helt avsäga sig sitt amerikanska medborgarskap.

Inga kommentarer: