torsdag 25 april 2013

Två aktuella kommentarer

Tekniska datorproblem (som nu troligen är helt lösta) har gjort att jag bara haft starkt begränsad internettillgång under de senaste dagarna, vilket är varför jag inte kunnat posta något Jag återkommer med fler poster i olika ämnen men först två korta kommentarer angående två heta frågor:

-Angående att Lars E.O. Svensson lämnar Riksbankens styrelse i okänd grad av frivillighet: Svensson stod för en felaktig syn på penningpolitik så i grunden är det bra att han inte längre kommer vara med i Riksbanksstyrelsen.  Det har i och för sig varit intressant att bemöta hans inlägg, så delar av mig hoppas han inte lägger av helt. Men det bör då ske från en position där han inte längre kan göra skada genom faktiskt inflytande på beslut.

-Angående att ryska strids- och bombflygplan övade ett anfall mot Sverige bara någon mil från vår terrotorialgräns utan någon reaktion från svenska flygvapnet: Tja, det går väl inte säga mer om det annat än att regeringens försvarspolitik är minst sagt patetisk. Man nedrustar försvaret till en nivå där det inte längre kan försvara Sverige (Vilket då för övrigt får Socialdemokraternas förre partistyrelseledamot Omar Mustafas dröm om att Sveriges flygvapen ska besegra Mellanösterns starkaste militärmakt Israels flygvapen som skrattretande utöver att vara ond) förlitar sig på att NATO ska komma till vår hjälp vid eventuell krissituation utan att ansluta sig till NATO.

Det Reinfeldt säger är då att han ska av politiska skäl nedrusta svenska försvaret till papperstigernivå och vägra alliera sig med NATO eftersom båda dessa ställningstaganderna framstår som bäst för honom kortsiktigt och att han förväntar sig att NATO bara ska nicka instämmande till denna deklaration att han ska parasitera på dem.