onsdag 10 april 2013

Flexibel Pensionsålder & Flexibelt Pensionssparande

En statlig utredning föreslår nu höjd pensionsålder, vilket är bra. Min personliga grundinställning är att det inte borde finnas någon övre pensionsålder överhuvudtaget, utan så länge arbetaren vill fortsätta och så länge denne på grund av hög ålder inte är inkapabel att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt så borde denne få fortsätta.

Jag anser å andra sidan inte att det borde vara dubbelt jobbskatteavdrag för äldre (det där med åldersdifferentiering av skatter är verkligen en dålig idé oavsett om det är personer yngre än 26 eller äldre än 65 som positivt särbehandlas) utan som ekonomiskt incitament borde det räcka med att man får lön fler år och att pensionen per år blir högre desto senare man pensionerar sig.

En invändning är att vissa arbeten är mer fysiskt krävande än andra och att det därför är orättvist att ge dem lägre pension per år eftersom det är mycket svårare att hålla på till hög ålder i dessa mer fysiskt krävande yrken. Men om verkligen pension ska vara lika med uppskjuten lön, och inte ett bidrag, då måste det finnas en klar koppling mellan hur mycket man betalar in och hur mycket man får ut. Och betalar man in ett visst belopp per år under 40 års tid blir resultatet (förutsatt att avkastningen är detsamma) oundvikligen ett mindre belopp än om man betalar in samma belopp per år under 45 år, så enkelt är det.

Folk som väljer mer fysiskt krävande yrken får helt enkelt därför acceptera att endera kommer de att få lägre pension eftersom de lär vilja pensionera sig tidigare när hög ålder gör dem svagare eller så måste man se till att de betalar in högre andel av sin lön varje år. Detta kan endera ske genom att de får högre pensionsskatt per år inom det allmänna pensionssystemet, eller vilket jag föredrar eftersom det är mer liberalt, att folk i dessa yrken informeras att de måste spara mer om de vill ha ut en anständig pension och sedan välja att frivilligt spara mer i exempelvis privata pensionsförsäkringar

Sen bör de förstås tänka över sitt sparande så att det får högre avkastning, men det är förstås en lika viktig regel oavsett vilket yrke man har.