torsdag 4 april 2013

Ska Löfven försöka förtidspensionera bort arbetslösheten?

Så Stefan Löfven lovar alltså att Sverige 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet om han vinner valet 2014 (och det 2018 också naturligtvis).

Det blir en tuff (men givetvis inte omöjlig om man är villig att göra vad som krävs) utmaning då inte minst de 3 EU-länder som har tyska som officiellt språk (Luxemburg, Tyskland, Österrike) har klart  lägre arbetslöshet. I februari hade Sverige enligt det EU-harmoniserade måttet en arbetslöshet på 8,2%, att jämföra med 5,5% i Luxemburg, 5,4% i Tyskland och 4,8% i Österrike.

Några konkreta förslag på hur arbetslösheten ska sänkas med åtminstone de 3,5 procentenheter som krävs för att komma under Österrikes nivå har S dock inte annat än massiva utbildningsinsatser. Det är dock knappast något som lär ha mer än i bästa fall en marginell effekt då bristande utbildningsnivå är ett symptom på de arbetslösas låga produktivitet snarare än orsaken till det.

Vill man få ner arbetslösheten finns därför bara två möjligheter: endera  sänker man kostnaden för att sysselsätta de arbetslösa eller så för man bort dem från arbetsmarknaden. Att sänka kostnaderna lär S inte vilja göra, tvärtom vill man höja skatterna på arbete och partiets fackliga gren driver kravet i avtalsrörelsen att lågproduktivas löner ska höjas mer än andras och Löfven lär inte vara mer villig än Reinfeldt & Borg att försöka hindra LO:s krav.

Det är därför troligt att om olyckan skulle vara framme och det blir en rödgrön regering  att när det senare blir uppenbart att de enorma summor som man satsar på ökad utbildning inte ger önskat resultat (för det kan man redan nu vara säker på att det inte kommer göra), att man precis som tidigare S-regeringar försöker dölja arbetslösheten genom att förtidspensionera de arbetslösa. För att officiellt räknas som "arbetslös" räcker det nämligen inte med att man saknar arbete. Man måste sakna arbete och aktivt söka ett arbete för att räknas som arbetslös. Det innebär att högre sysselsättning inte är det enda sättet att sänka arbetslösheten, det går också att minska den genom att de arbetslösa slutar söka jobb eftersom de exempelvis blivit förtidspensionerade eller liknande. Men då de ändå är en börda för svenska skattebetalare borde det inte räknas som en sänkning av den verkliga arbetslösheten.

Löfven borde därför pressas att uttryckligen lova att sänkningen av arbetslösheten som han har som mål enbart ska uppnås genom fler riktiga jobb, inte genom att de arbetslösa förtidspensioneras eller hamnar i annat bidragssystem där de inte formellt räknas som arbetslösa