fredag 26 april 2013

Bör arbetssökande studerande betraktas som arbetslösa?

Många röster, senast Johan Schück i dagens DN, försöker förminska problemet med svensk ungdomsarbetslöshet genom att säga att det är mestadels studerande, inklusive inte bara universitetsstudenter och gymnasieelever som är arbetslösa. Eftersom att de studerande gör något är det enligt dessa personer orimligt att beteckna dem som "arbetslösa".

Har de rätt? Nja, det beror på. Om det handlar om ungdomar som i grunden är inriktade på att genomföra den utbildning som de går men helt enkelt är ute efter extraknäck för att dryga ut det magra studiestödet, eller begränsa ens studieskuld då håller jag med om att det inte är rimligt att beteckna de som arbetslösa i normal bemärkelse. På sin höjd kan de betraktas som deltidsarbetslösa, likt de personer som har deltidsjobb men skulle vilja gå upp till heltid.

Däremot är det så att personer som är ute efter jobb direkt och som egentligen omedelbart skulle vilja sluta sina studier och börja jobba och som bara studerar för att de vill göra något nyttigt fram tills de lyckas få ett jobb, de bör helt klart betraktas som arbetslösa eftersom att de till skillnad från den tidigare gruppen ser arbetet de söker som ett substitut till sina studier medan den förra såg det som ett komplement.

Tyvärr gör varken det EU-harmoniserade mått som nu används, eller det gamla mått som användes under Göran Perssons tid någon distinktion mellan dessa båda grupper. Det nuvarande måttet betraktar båda som "arbetslösa" medan det gamla inte betraktade någon av grupperna som arbetslösa. Lösningen är därför inte som Schück och andra förespråkar gå tillbaka till det gamla måttet utan att använda ett nytt som enbart betraktar den senare gruppen som arbetslös.