torsdag 18 april 2013

Kommunals svaga förhandlingsposition

Så Kommunal har nu varslat om en strejk. Deras krav är att alla deras medlemmar ska få minst samma löneökning i kronor som industriarbetarna fått, vilket då innebär en högre procentuell ökning.

Jag har tidigare diskuterat hur orimlig, idiotisk och ologisk "löneökningar i kronor" principen är. Men förutom att det utgår från och innebär en radikalsocialistisk lönesättningssyn så innebär det att kommuner och landsting skulle få extra höga kostnadsökningar, varför arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sagt nej och sagt att de får nöja sig med samma procenttal som industrin.

Vi får hoppas att SKL står på sig eftersom Kommunals krav är väldigt skadliga. Det förtjänar samtidigt att påpekas att SKL har en betydligt starkare förhandlingsposition än privata arbetsgivarorganisationer något de förhoppningsvis är medvetna om.

Varför är SKL:s förhandlingsposition mycket starkare? Därför att medan en strejk orsakar stora förluster för privata företag eftersom de hindras att sälja sina varor eller tjänster orsakar en strejk ingen förlust för kommuner och landsting. Med undantag för parkeringsvakter (och de står för endast en försumbar andel av intäkterna) så genererar nämligen inte kommunalarbetare direkt några intäkter för kommunerna. Kommuners intäkter utgörs nämligen nästan helt av skatteintäkter och dessa drivs in av statliga Skatteverket vars personal inte strejkar eftersom de inte är kommunalarbetare.'

Så, medan deras intäkter påverkas annat än marginellt så sänker däremot en strejk kommuners kostnader eftersom de slipper betala lön till de strejkande kommunalarbetarna, vilket innebär att de kassaflödesmässigt direkt vinner på en strejk.

Förvisso så kan frånvaron av dessa tjänster leda till missnöje bland medborgarna, men då det inte är frivilligt att betala skatt påverkas som sagt inte intäkterna. Och då de flesta väljares minne är kort så bryr de sig nog mer om vid kommande val om kommunalpolitikers förmåga att leverera tjänster just då till en viss skattesats. Och då orimliga löneökningar av det slag som Kommunal kräver försvagar den förmågan har kommunalpolitiker inget att vinna på att ge efter. Och Kommunals förmåga att strejka begränsas i tid av att deras strejkkassa till slut sinar.

Så det SKL borde säga är: ni får nöja er med detsamma som andra, punkt, ej förhandlingsbart. Hör av er när eran strejkkassa sinat eller ni inser det självdestruktiva i att slösa bort den.

Vissa tycker kanske att det vore ett onödigt provokativt sätt att framföra det, men det tycker inte jag. Att skicka en bild på en hand med ett höjt långfinger och texten "fack jo äshål" vore onödigt provokativt. Att påpeka realiten i förhandlingspositionen, och orimligheten i kraven, vore däremot bara en nyttig markering.