onsdag 8 augusti 2012

Sverige är största exportmarknad för Estland och Finland

Tyskland är som bekant Europas största ekonomi, och till följd av sitt geografiskt centrala läge i Europa är man ännu mer dominerande när det gäller utrikeshandel. Som jag tidigare konstaterat på annat håll så har hela 17 av 26 övriga EU-länder Tyskland som största utrikeshandelspartner.

Sverige är ett av de där 17 EU-länderna. 10% av Sveriges export går till Tyskland och 17,5% av importen kommer därifrån, att jämföra med 9,8% respektive 9% för tvåan Norge. Däremot är Sverige inte största handelspartner med något annat land.

Men Sverige är dock största exportmarknad för två länder, Finland och Estland. Sveriges övertag som exportmarknad för Finland är dock mindre än Rysslands övertag som importleverantör, och på motsvarande sätt är Sveriges övertag som exportmarknad för Estland något mindre än Finlands övertag som importleverantör för Estland. På motsvarande sätt är Sverige faktiskt icke-EU landet Norges största importleverantör, men Storbritannien är dock en större handelspartner totalt på grund av ett större övertag som exportmarknad.