tisdag 14 augusti 2012

Bidrar solen med ljus till oss?

När det gäller att klassificera länder som demokrati eller diktatur så är det inte alltid helt "svart/vitt". Det finns en gråzon i form av länder som varken är rena diktaturer eller demokratier i västerländsk bemärkelse. Två exempel på länder i den gråzonen är Singapore och Ryssland.

Men det finns också länder som utan tvekan är att betrakta som rena diktaturer, exempelvis Kina, Nordkorea och Saudiarabien. Att försvarsminister Karin Enström först efter en opinionsstorm mot henne gick med på att kalla det senast nämnda landet är beklämmande. Man kan ha olika uppfattning om vilken implikation det faktum att Saudiarabien är en diktatur ska ha på handel i allmänhet och vapenhandel i synnerhet, men själva påståendet att Saudiarabien är en diktatur borde inte vara mer kontroversiellt, eller svårare att formellt konstatera, än påståendet att solen bidrar med ljus till oss.

Att Enström inte ville uttala denna självklara sanningen berodde förmodligen på att hon var rädd att den Saudiarabiska diktaturen skulle uppleva det som förolämpande om det konstaterades att den var en diktatur, vilket eventuellt kunde riskera vapenaffärer. Många inom vänstern gottar sig nu åt Enströms krumbukter, exempelvis Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. Men hans parti är ju dock knappast bättre på att erkänna realiteter då de flesta där vägrar erkänna att Kuba är en diktatur.