fredag 17 augusti 2012

Fortsatt Jan Björklund-effekt för Åland?

Under första halvåret i år ökade Ålands befolkning med 171 personer, högre än ökningen på 156 under första halvåret 2011. Dessa ökningar låter blygsamma, men den procentuella ökningen på 0,6% under ett halvår ligger klart högre än ökningen i Sverige på 0,3%  och i fastlands-Finland på 0,2%, och är också högre än i alla andra europeiska länder förutom (förmodligen, om tidigare års trender håller i sig) Luxemburg.

Denna ökning drevs huvudsakligen av omfattande nettoinvandring till Åland, från såväl  [fastlands-] Finland som Sverige och övriga Norden (en kategori som nästan uteslutande innebär nästan bara Sverige) och andra länder.
Att så många väljer att flytta till Åland har nog många orsaker, men det faktum att arbetslösheten är så låg (2,7%) är nog förmodligen den viktigaste orsaken.

För Sveriges del så är det dock uppenbart att skolminister Jan Björklunds frihetsfientliga politik gentemot hemundervisare spelade en mycket betydande roll under 2011, och det är nog troligt att en betydande del av de som flyttade till Åland under första halvåret i år också var hemundervisare som ville slippa Björklunds förtryck.