tisdag 7 augusti 2012

Om skandalen inom tillväxtverket

Tillväxtverkets (som tidigare kallades NUTEK, verket för näringslivsutvekling) generaldirektör Christina Lugnet har nu, på sätt och vis (mer om det förbehållet nedan), avskedats för att hon tillät allt för vidlyftig representation på skattebetalarnas bekostnad. Representation är en ofta nödvändig och nyttig del av såna verksamheter men det hon ansvarade för var mycket dyrare än nödvändigt.

Det var helt klart rätt beslut, men det finns åtminstone två problem som detta inte löser.

För det första så har Christina Lugnet inte egentligen avskedats, utan snarare omplacerats. Hon får under minst 3 år en ny, ännu ospecificerad, position inom regeringskansliet med samma höga lön som tidigare. Att chefer som missköter sig så grovt som Lugnet gjort inte egentligen straffas för det är naturligtvis oacceptabelt.

Sen kan man fråga sig varför finns överhuvudtaget ett "Tillväxtverk"? Jag är för högre tillväxt minst lika mycket som någon annan, men jag ser inte någon anledning att tro att skapandet av en statlig myndighet vars uppgift att döma av deras hemsida förutom floskler om betydelsen av "innovation" mest verkar bestå av företagssubventioner skulle vara det bästa sättet att främja det. Bättre hade varit att låta marknaden avgöra vinnare genom att sänka bolagsskatten för alla företag.