onsdag 29 augusti 2012

Begränsa byråkraters möjlighet att begränsa byggandet

Det finns flera saker som kan göras för att öka bostadsbyggandet men att begränsa kommunalpolitikers/byråkraters möjligheter att försvåra och inskränka det är en av de mest självklara.