måndag 6 augusti 2012

Ingmar Karlssons lögnaktiga bok

Ingmar Karlsson, vars antiisraeliska bok "Bruden är vacker, men har redan en man" hyllats av flera Israelfientliga debattörer, däribland Fredrik Segerfeldt, avslöjas nu i denna för honom förödande sågning ha i nämnda bok endera själv förfalskat citat eller förlitat sig på källor som förfalskat citat.