torsdag 9 augusti 2012

Gör hela Sverige till nystartszon

Nya Wermland Tidningens ledare idag innehåller en bra analys av förslaget om "nystartszoner". Några utdrag:


Visst, de som uppfyller kraven får lättnader men det snedvrider konkurrensen och missgynnar därmed kraftigt de som råkar ligga utanför zonen.

Nystartszoner skulle också skapa inlåsningseffekter. Ett företag skulle akta sig noga för att anställa den där 50:e personen eller för att gå så bra att omsättningen blev för hög. De anställda skulle också i praktiken bli livegna inom zonen, i alla fall en fjärdedel. Flyttar du så kan du få sparken, hur nu det går ihop med anställningstryggheten!

Det hela avslöjar ett väldigt statiskt synsätt. Många bor i en kommun och arbetar i en annan. Större arbetsmarknadsområden skapar alltid en större dynamik, flexibilitet och utveckling. Men i nystartszonerna blir det snarare ”bliv vid din läst”. Företagen i zonerna uppmuntras inte att hitta den bästa arbetskraften var den än bor, vilket blir hämmande.

Om det nu är höga löneskatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, som är ett problem så finns problemet i hela landet. Det är i och för sig intressant att man erkänt det, men lösningen vore väl snarare då att sänka dem över hela linjen i hela Sverige. Att selektivt peka ut särskilda zoner med lite större ekonomisk frihet är annars något som mer planekonomiskt sinnade länder, som Kina, brukar ägna sig åt, men som bara understryker planmisslyckandet.

och:

Istället borde regeringen sträva efter att ta upp grundtanken om sänkta arbetskostnader som finns i förslaget men applicera den på hela landet. Gör Sverige till en nystartszon!

Läs resten här.