söndag 12 februari 2012

Alkohol ökar kreativiteten

Nykterhetsfanatiker talar ofta om att alkohol har negativa effekter, och det är i och för sig delvis sant i bemärkelsen att alkohol ibland har negativa effekter, men det de bortser ifrån är att alkohol också har positiva effekter. Nu visar en studie att alkohol ökad kreativiteten och problemlösningsförmågan åtminstone vid måttliga mängder.

Då alkoholens negativa effekter har utgjort existensberättigandet av särskilda punktskatter på alkohol så innebär existensen av positiva effekter att dess existensberättigande försvinner (det finns för övrigt även andra skäl att slopa punktskatten på alkohol, som de negativa effekterna på tillväxten och friheten).