måndag 27 februari 2012

Skattehöjningar leder till smuggling

Möjligheten till legal och illegal införsel av alkohol och tobak är något som är viktigt för friheten för de av oss som använder såna varor (jag dricker alkohol, men röker eller snusar inte) eftersom att det begränsar politikernas vilja att höja förmynderiskatterna på dem. Det var just risken för smuggling som ledde till att regeringen ställde in den planerade höjningen av alkoholskatten som annars hade genomförts vid det årsskifte som nyss varit.

Vi kan också se det på hur regeringen de senaste åren höjt skatten på cigaretter (och annan rökt tobak) mycket mindre än skatten på snus eftersom man upplever det som en risk att väldigt stora höjningar av cigarettskatten skulle leda till ökad smuggling, medan man ansett att det inte funnits någon risk för smuggling av snus eftersom det är förbjudet i alla EU-länder förutom Sverige. Skatten på snus har så mycket som tredubblats de senaste åren, vilket ger en antydan om hur mycket högre skatten på alkohol och cigaretter hade varit om regeringen inte fruktat ökad legal och illegal införsel.

Nu visar det sig att snus i allt högre grad börjat smugglats in till Sverige via Norge som ett resultat av de senaste årens skattehöjningar, något regeringen inte tänkt på. Detta är något snusare i Sverige bör vara glada för eftersom det nu när det uppmärksammats lär få regeringen att tveka mer inför fler skattehöjningar.