söndag 19 februari 2012

Rättelse av mig själv

Efter att ha tänkt över det lite så inser jag att jag hade delvis fel i mitt förra inlägg. Jag skrev nämligen att "volymminskningen berörs inte av den ursprungliga marginalen".

Det är i och för sig korrekt så länge vi enbart syftar på marginalen hos restaurangen som överväger prishöjning, och det var enbart utifrån den aspekten jag tänkte när jag skrev inlägget. Men om man diskuterar något som berör marginaler inom branschen i allmänhet, och det är det ju frågan om i detta fall, då är det åtminstone på lång sikt inte korrekt. För högre marginaler innebär nämligen att benägenheten att starta nya konkurrenter ökar samtidigt som antalet konkurser minskar och benägenheten att priskonkurrera hos de som hursomhelst skulle ha existerat ökar. Alla dessa faktorer innebär förstärkt konkurrens och större konkurrens innebär att förlusten av kunder från prishöjningar blir större.

Denna nya aspekt innebär dock bara en rättelse av en viss aspekt av analysen, inte en rättelse av min slutsats, tvärtom så förstärks slutsatsen att den långsiktiga prisdämpande effekten blir klart större än den initiella.