måndag 6 februari 2012

AstraZeneca visar på behovet av sänkt statlig inkomstskatt

Som bekant har AstraZeneca som en del av ett globalt sparprogram där över 7300 personer avskedas ska då lägga ner sin forskningsenhet i Södertälje, vilket innebär en förlust på 1200 jobb där.

Detta är ett negativt besked inte bara mot Södertälje och de berörda forskarna, utan även mot Sveriges ekonomi dels för att det handlade om väldigt välbetalda jobb och dels för att det genom att försvaga klustret av läkemedelsforskning riskerar att dra med sig ännu fler jobb inom läkemedelsforskningen.

Vad ska då göras åt saken? Vissa har föreslagit bättre samverkan mellan läkemedelsbolagen, sjukvården och universiteten. Det är som jag förstår det något som redan sker, men det kan säkert göras bättre.

Ännu viktigare är dock att göra det mer lönsamt för de allra bästa forskarna, såväl svenska som utländska, att verka i Sverige. Det innebär dels sänkt bolagsskatt så att det blir mer attraktivt för företag att investera i Sverige, dels innebär det lägre arbetsgivaravgifter så kostnaderna blir lägre för företagen men det innebär också att den statliga inkomstskatten, som enbart betalas av höginkomsttagare bör sänkas. Lägre statlig inkomstskatt innebär nämligen att läkemedlsföretag och andra forskningsföretag behöver betala en lägre bruttolön för att toppforskare ska få den nettolön de kräver för att verka i Sverige.

Att sänka inkomstskatten för låginkomsttagare för att minska utanförskapet är bra, men vi behöver också sänkt inkomstskatt för höginkomsttagare för att de ska vilja bedriva sin verksamhet i Sverige. Det kommer i slutändan också gynna låginkomsttagare då det kommer att bli fler som kommer vilja efterfråga deras tjänster.