fredag 20 januari 2012

Rapporteras finländska valet för lite?

Den moderate riksdagsledamoten Hans Wallmark tycker svenska medier rapporterar om presidentvalet i Finland för lite jämfört med presidentvalet i USA.

Finland är viktigt för Sverige. Dels för de historiska banden, de språkliga banden i och med att Finland är det enda andra land som har svenska som officiellt språk och som har en svenskspråkig minoritet av nämnvärd storlek (vilket är varför Finland är en avlägsen tvåa bland läsarna av denna blogg efter Sverige) och dels för att Finland är en betydande handelspartner till Sverige. Varuexporten till Finland är bara svagt lägre än den till USA och importen från Finland är klart större än den från USA.

Ändå finns det faktiskt större anledning att uppmärksamma det amerikanska presidentvalet. Dels för att USA fortfarande är en ekonomisk och militär supermakt som påverkar resten av världen dramatiskt mycket mer än vad Finland gör. Även om handeln direkt med USA är ungefär lika stor som med Finland så har den amerikanska ekonomin stark betydelse för resten av världen och därmed resten av Sveriges handel medan den finländska ekonomin bara har ytterst marginell betydelse för världsekonomin. Och dels för att presidenten i USA har långt större makt över sitt land än vad Finlands president har.

Presidenten i USA bestämmer utrikes- och säkerhetspolitiken nästan helt själv, kan blockera kongressens beslut (såvida inte en tvåtredjedelars majoritet i båda kamrar enas) även i inrikespolitiska frågor, och utser tillsammans med senaten federala domare. Presidenten i Finland har som kontrast i princip ingen makt i inrikespolitiken (förutom när det gäller Åland, intressant nog) och bara delad makt i utrikespolitiken. Det faktum att presidenten har viss makt i framförallt utrikespolitiken gör visserligen att den inte är helt maktlös som exempelvis presidenterna i Tyskland och Israel, eller kungen i Sverige, men jämfört med den amerikanska presidenten är den finländska rätt så maktlös.

Utgången av Finlands presidentval, till skillnad från dess riksdagsval, lär därför ha en rätt så marginell påverkan på Sverige. Som kontrast så lär utgången av det amerikanska ha en stor betydelse, vilket är varför det är naturligt för svenska medier att rapportera mer om det.

För er som ändå vill läsa mer om Finlands presidentval så rekommenderas någon eller några av Finlands svenskspråkiga tidningarna på nätet, exempelvis Hufvudstadsbladet (Helsingfors), Åbo underrättelser, Vasabladet, Ålandstidningen och Österbottens tidning. Av dessa är det Hufvudstadsbladet som ger valet den mest omfattande bevakningen.