lördag 14 januari 2012

Kreditbetyg & statsfinanser

Dick Erixon tycks tro att kreditbetyg beror på hur bra länder sköter sina statsfinanser och pekar på att Frankrike fick sitt kreditbetyg sänkt av Standard & Poors, men inte Estland.

Så borde det vara, och förvisso förtjänade Frankrike sitt sänkta betyg medan Estland förtjänade att inte få det sänkt, men faktum är att Frankrikes betyg fortfarande är två steg högre än Estlands, då Frankrike nu har AA+ medan Estland har AA-.

Att Estland har AA- är ganska skandalöst då landet har ett av världens starkaste statsfinanser med ett överskott 2010 på 0,2% av BNP och en statsskuld på endast 6,7% av BNP. Saldot gav dem en delad förstaplats i EU med Sverige och statsskulden är den absolut lägsta.

Som jämförelse hade Frankrike med sitt fortfarande högre kreditbetyg ett underskott på 7,1% av BNP och en statsskuld på 82,3% av BNP. Enbart senaste årets underskott var alltså proportionellt sett större än hela Estlands statsskuld. Även en del andra länder med riktigt svaga statsfinanser, som Storbritannien (som fortfarande har AAA) och USA ligger högre än Estland.

Det hade varit bra om det varit sant att kreditbetygen baserade sig på hur starka statsfinanserna är. Men som Estlands relativa betyg i förhållande till Frankrike, Storbritannien och USA visar är det tyvärr inte så-åtminstone inte enbart.