onsdag 25 januari 2012

Gör slut på statens egen åldersdiskriminering istället

Regeringen meddelar nu att man avvisar sin utredares förslag om att förbjuda krogar från att sätta högre åldersgränser än den lagstadgade miniminivån (18 år). Vilket är bra eftersom att det bör vara upp till krögarna att själva bestämma sådant.

Vill regeringen göra slut på åldersdiskriminering borde man istället ta bort statens egen diskriminering av 18- och 19-åringar som vill handla på Systembolaget.