torsdag 12 januari 2012

0,4%

Konsumentprisinflationen i Sverige enligt det EU-harmoniserade måttet var endast 0,4% i december, klart lägst i EU. Som jämförelse är Riksbankens inflationsmål 2% och inflationen var 2,8% i euroområdet och troligtvis (statistiken för december  har ännu inte publicerats, men i november var den exakt 5%) nära 5% i Storbritannien.

Det hade inte nödvändigtvis bevisat att de monetära förhållanderna är strama då det hade kunnat enbart bero på en positiv utbudschock. Dock är det så att penningmängdstillväxten i Sverige legat runt eller under noll under en lång tid. Så här är det penningpolitiken som skapat den mycket låga inflationen.

Tillsammans med försvagningen av tillväxten innebär det att pressen ökar på Riksbanken att sänka sin styrränta.