fredag 12 februari 2010

Skattesänkningar vs centralt avtalade lönehöjningar

På SvD:s ledarsida påpekas hyckleriet från LO att å ena sidan kräva nettolöneökningar genom att höja arbetskraftskostnaderna och samtidigt motsätta sig nettolöneökningar via skattesänkningar (jobbskatteavdrag). Det som bör tilläggas är att medan skattesänkningar skapar jobb så innebär höjda arbetskraftskostnader för alla via centrala avtal att jobb försvinner. Jag skrev tidigare mer utförligt om det här.