torsdag 25 februari 2010

Sveriges terms of trade försvagas

Producentpriserna steg kraftigt i januari jämfört med december, vilket bidrog till att årsförändringen åter blev positiv. Värt att notera är att importpriserna steg klart mer (3,0%) än exportpriserna (2,1%), och att under det senaste året har importpriserna stigit med 1,9% medan exportpriserna fallit 1,5%. Med andra ord har Sveriges terms of trade försämrats betydligt.

Då det minskar svenskarnas köpkraft är det negativt. Samtidigt innebär det att de kommande BNP-siffrorna såsom de diskuteras i media kommer att överdriva styrkan i den svenska ekonomin, eftersom den officiella tillväxtsiffran inte tar hänsyn till förändringar i terms of trade.