tisdag 2 februari 2010

Reinfeldt hade faktiskt trots allt rätt

Thomas Östros är upprörd över att Reinfeldt felaktigen påstod att 100,000 fler var sysselsatta nu än när regeringen tillträdde.

Ser man på antalet arbetade timmar så har dock faktiskt det ökat under de senaste 3 åren. Tredje kvartalet 2009 så var antalet arbetade timmar 1576,75 miljoner, en ökning med 2,4% jämfört med de 1539,56 miljoner timmar som arbetades tredje kvartalet 2006.

Eftersom att exempelvis sjukskrivna räknas som sysselsatta samtidigt som deras vikarier också räknas som sysselsatta trots att bara en av dem (vikarien) faktiskt arbetar så är arbetade timmar ett minst lika korrekt mått på antalet verkligt sysselsatta som antalet formellt sysselsatta (Eftersom det också påverkas av genomsnittlig arbetstid hos de faktiskt arbetande är det inte heller perfekt, men det är som sagt inte mer imperfekt än måttet antal formellt sysselsatta).