torsdag 4 februari 2010

Utdelningar och löner

LO försöker hävda att de höjda utdelningarna i vissa företag visar att det finns utrymme att höja lönerna. Om så var fallet borde de stora utdelningssänkningarna förra året implicerat att lönerna borde ha sänkts, medans de i verkligheten höjdes.

Bortsett från detta finns det flera problem med kopplingen mellan utdelningar och löner. För det första så kommer generellt höjda löner minska efterfrågan på arbetskraft även om företaget är lönsamt. Vinstmaximerande företag kommer hursomhelst att göra sig av med arbetskraft om den är för dyr.

För det andra så är vinstnivån i företag av den storleken till stor del avhängig de utländska operationerna, något som inte har med lönsamhet på svenska anläggningar att göra.

Och för det tredje så finns det inom branscher stora skillnader mellan olika företag. Inom handeln kan exempelvis många stormarknader göra stora vinster medans småbutiker har svårt att bli lönsamma. Om då facket insisterar på att alla ska få lika stora höjningar så kommer många butiker att slås ut, samtidigt som det i andra butiker finns utrymme för ännu större höjningar. Lösningen på detta är förstås att de centrala avtalen slopas och förhandlingarna decentraliseras till åtminstonde företagsnivå.