torsdag 18 februari 2010

Borg motsäger sig själv om vikten av arbetslinje

Anders Borg som tidigare var långt mer pessimistisk än de flesta prognosmakare, har nu blivit klart mer optimistisk, vilket då lagom till valrörelsen skapar utrymmen för "reformer".

Han påpekar dock att detta utrymme, för att vara förenligt med sunda statsfinanser, kräver att arbetslinjen upprätthålls. Men trots det så verkar han vilja inrikta "reformerna" till pensionärer och barnfamiljer. Men som Per Gudmundson påpekar, skulle han hållit på arbetslinjen hade dock fortsatt sänkta skatter på arbete varit det "reformutrymmet" skulle inriktats på.

Medialänkar i ämnet: SVD1, SVD2, DN