lördag 30 januari 2010

Tudelningen i svensk ekonomi förstärks

De trender i svensk ekonomi jag beskrev förra månaden fortsatte i stort sett i december:

-Detaljhandelns försäljningsökning fortsatte att öka, från 5,8% till 6,8% i ojusterade tal och från 3,6% till 4,5% justerat för prisförändringar och kalenderfaktorer.

-Ökningstakten i hushållens utlåning steg från 9,0% till 9,3%, medan däremot företagen minskade på sina skulder med 5,3%. att jämföra med en minskning på 3,5% i förra månaden.

Tudelningen av svensk ekonomi fortsätter alltså att förstärkas, med en allt snabbare ökning av såväl offentlig som privat konsumtion, medan däremot näringslivets investeringar och nettoexporten faller allt snabbare.