måndag 4 januari 2010

Tillväxten och inflationen ökar igen

Såväl industrins inköpschefsindex som bilförsäljningen visar tydliga tecken på att stärkas, vilket visar att den ekonomiska tillväxten åter stiger, särskilt då inom industrisektorn. Den troliga nedläggningen av Saab kommer att försvaga men knappast hindra denna återhämtning.

Arbetslösheten ligger däremot fortsatt klart högre än ett år tidigare, men detta avspeglar inte att arbetsmarknaden nu försvagas utan att de försvagades i början av 2009. Arbetsmarknaden brukar alltid släpa efter industrikonjunkturen, men regeringens jobbpolitik lär bidra till att vändningen på arbetsmarknaden kommer tidigare än normalt. Samtidigt hotas denna återhämtning om LO lyckas driva igenom alltför stora centrala lönehöjningar i den kommande avtalsrörelsen.

Samtidigt innebär de stigande energi- och elpriserna att konsumentprisinflationen åter ökar. Då inflationen var 2,4% redan i november så kommer därför inflationen troligen stiga över 3% senare i år.

Båda dessa faktorer kommer sätta press på Riksbanken att höja räntorna snabbare och tidigare.

Medialänkar i ämnet: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, DN1, DN2, DN3, DN4