tisdag 26 januari 2010

Handelsöverskottet fortsätter att falla

Handelsöverskottet föll i december till 5,0 miljarder från 8,9 miljarder motsvarande månad ifjol, beroende på en liten minskning av exporten och en något större ökning av importen. För fjärde kvartalet som helhet sjönk överskottet med 10 miljarder från 22,6 miljarder till 12,6 miljarder. Det innebär att varuhandelsnettot lär rent statistiskt ge ett negativt bidrag till BNP på strax under 1,5 procentenheter.

Trots den svaga kronan faller alltså nettoexporten. Som kontrast ökar nettoexporten snabbt i euroområdet. Detta antyder dels att den svaga kronan inte alls varit så gynnsam för exporten som vissa hävdat och dels att den snabba låneökningen skapad av lågräntepolitiken ökat importen betydligt.