måndag 11 januari 2010

Statliga interventioners oavsedda bieffekter

En av de viktigaste insikterna som Ludwig von Mises kom med var att statliga interventioner tenderar att ha oönskade -och ofta oväntade- bieffekter. Så även om en intervention löser ett problem (vilket den ofta inte gör) så skapar den samtidigt nya.

Ett exempel på det finner vi i den här storyn om den kinesiska befolkningspolitiken. Kina har som bekant en barnbegränsningspolitik baserad på malthusiansk-environmentalistisk ideologi där fler människor ses som ett problem.

Även om födelsetalet i Kina faktiskt är högre än i många asiatiska länder (exempelvis Sydkorea och Taiwan) utan en liknande politik så finns det nog goda skäl att tro att politiken inneburit att barnafödandet varit lägre än den annars skulle ha varit.

Men samtidigt har det skapat ett oavsett problem i form av en stor övervikt av män nu skapas eftersom pojkar anses mer värda än flickor i Kina, vilket gör att om folk enbart får ha 1 barn utan att utsättas för kraftiga ekonomiska bestraffningar eller ännu värre saker, så väljer de att ha en pojke. Detta val görs genom att könstesta barnet i fosterstadiet och göra abort om det visar sig vara flicka.

Ett stort överskott av män är visserligen ur långsiktig malthusiansk synvinkel något positivt (då det långsiktigt innebär att ännu färre barn föds), men det riskerar också att skapa betydande social oro när flera tiotals miljoner kinesiska män blir utan fruar eller flickvänner.