måndag 30 maj 2011

Vi får hoppas att det leder till ökad kolproduktion

Beklagligt nog har nu Tyskland börjat avveckla kärnkraften, en gradvis avveckling som ska vara fullbordad 2022. Detta kommer framförallt att skada den tyska ekonomin, men även övriga Europa inklusive Sverige kommer att skadas dels på grund av att tillväxten i Tyskland blir lägre än vad den annars skulle ha varit och dels på grund av att elpriserna blir högre.

Folkpartiets Carl B. Hamilton uppmärksammar också att det kan leda till ökad brytning av kol. Detta vore i så fall det minst onda alternativet då det kan begränsa höjningen av elpriserna. Det lär bli något dyrare än kärnkraften så det är inte lika bra som att behålla kärnkraften, men det är bättre än att inte ersätta bortfallet av el eller ersätta det med de betydligt dyrare "förnybara" energislagen.

Dess påverkan på klimatet är däremot inget jag oroar mig för då det inte finns några bevis för att det skulle netto ha en skadlig inverkan, och till skillnad från olja så exporteras inte kol från länder med vidriga regimer som Iran, Saudiarabien, Venezuela och Norge*.

Det bästa alternativet hade alltså varit att inte avveckla kärnkraften och skulle det mot förmodan bli billigt att producera el från "förnyelsebara" energislag då skulle det vara ett bättre alternativ, men det första verkar alltså vara omöjligt av politiska skäl och det andra är helt enkelt omöjligt under överskådlig tid och givet detta så vore faktisk ökad kolproduktion det bästa alternativet.

*=Norge har jag med delvis som skämt, för att även om jag ogillar den nuvarande vänsterregeringen där ligger de inte i klass med de 3 andra nämnda regimerna.