måndag 23 maj 2011

"Miljövänner" som djurfiender

Att den "gröna" rörelsen är människofientlig i praktiskt effekt och inom de mer extrema grupperna till sin avsikt också är knappast någon nyhet för de flesta läsarna av denna blogg.

Vad som inte uppmärksammats så ofta är att de "gröna" även är antidjur. Många har exempelvis förespråkat en köttskatt eftersom kött i allmänhet och nötkött i synnerhet ska generera så mycket växthusgaser. Det är dock inte i någon nämnvärd utsträckning själva slaktandet och tillagandet som genererar detta, utan det är huvudsakligen nötkreaturens liv före det som genererar det, vilket i klartext innebär att det ses som ett problem att de överhuvudtaget existerar

Men det är inte bara kossor som som klimathysterikerna är emot. Nu meddelas att även hundar är stora "klimatbovar".

Hur det är med katter och andra husdjur framgår inte, men då dera biologi i de flesta fall är ganska lik hundens så är de troligen också "klimatbovar", vilket då innebär att klimathysterikerna kan komma att förespråka en begränsning av antalet husdjur.