torsdag 26 maj 2011

Den idiotiska idén om lådvinsskatt

Systembolagets VD Magdalena Gerger vill ha en särskild extraskatt på lådvin, eftersom hon anser att det är orimligt att man kan få vin motsvarande fyra flaskor för priset av tre.

Att lådvin är billigare i förhållande till volymen än flaskvin är dock bara helt naturligt med tanke på att förpackningskostnaden i förhållande till volymen är klart lägre och eftersom att det är lättare att packa det i större mängder i lastbilar och liknande så är det också associerat med lägre transportkostnader.

Skulle man via beskattning påtvinga lika pris i förhållande till volymen skulle det vara samhällsekonomiskt ineffektivt, och det skulle för övrigt på grund av de större transportbehoven dessutom vara mindre "klimatsmart".

Det som förmodligen irriterar är dock inte så mycket det relativa priset i förhållande till flaskvin utan snarare att det absoluta priset anses för lågt.

Men i förhållande till mängden ren alkohol är faktiskt inte ens de billigaste lådvinerna billigare än de billigaste starkölsorterna. En särskild extraskatt på lådviner utöver den allmänna höjningen av skatt på öl och vin som planeras strider därför helt klart emot EU:s krav på likvärdig beskattning av starköl och vin för att inte diskriminera mot det huvudsakligen importerade vinet relativt det huvudsakligen svenskproducerade ölet då det skulle styra över många av de konsumenter som vill ha så mycket alkohol så som möjligt för pengarna från lådvin till starköl.

Det faktum att det strider mot dessa principer innebär inte nödvändigtvis att EU kommer att stoppa det då det finns en risk att svenska företrädare kan lura sina EU-kollegor att det inte gör det. Men oavsett om EU-kommissionen inser det eller ej så strider det helt klart mot likabehandlingsprincipen, för att då inte tala om principerna om ekonomisk effektivitet och frihet.

Svenska politiker bryr sig i och för sig beklagligt nog inte alls om principer om rättvisa, effektivitet och frihet. Men en sak de bryr sig om är om folk köper vin utomlands istället och då bör det påpekas att sannolikheten för laglig eller olaglig införsel av lådvin är avsevärt högre på grund av dels som sagt lägre transportkostnader och dels att det är lättare att dölja det vid gränserna.