fredag 25 oktober 2013

Värdet av kontanter

Gamla ABBA-profilen Björn Ulvaeus argumenterar för att kontanter ska slopas. Han har två argument: dels att de kostar att tillverka, transportera och förvara, dels att de är "smutsiga", något han exemplifierar med att han såg någon sjuk person använda kontanter.

Det första argumentet är i princip korrekt, men de kostnaderna är små jämfört med fördelarna. Det där med att vara smutsig överskattar han minst sagt grovt. Risken att bli sjuk från kontanter är försumbart, i princip obefintligt som en expert inom området förklarade i en replik.

Vad är då värdet med att ha kontanter? Utöver den estetiska preferens många av oss har för dem så finns det två huvudskäl, båda relaterat till friheten från staten.

Det ena är att existensen av kontanter förhindrar centralbanker från att sänka den nominella räntan under noll. Om pengar enbart fanns i kontoform skulle det inte finnas något hinder för att införa negativ ränta. Finns inte kontanter kan folk inte ta ut pengar från sina konton. Men nu när kontanter finns så vågar inte centralbankerna sänka räntan under noll då de fruktar att folk skulle ta ut alla sina pengar från kontona.

Det andra är att existensen av kontanter är en av de få kvarvarande hindren mot det allt värre övervakningssamhället. När du betalar kontant går inte en transaktion att spåra till dig (såvida du inte drar något av affärernas kundkort), men betalar du med en elektronisk överföring då kommer banken att veta vad du köpt-och när och var du köpt vad du köpt. Och om du tror att NSA, FRA och andra som vill övervaka dig låter sig hindras av den så kallade banksekretessen då är du väldigt naiv.

I dessa tider när vi tack vare hjälten Edward Snowden och andra fått reda på hur övervakningssamhället blivit allt värre och värre så är det av största vikt att vi slår vakt om de saker som bevarar vår integritet. Kontanter är en av de viktigaste skydden av den personliga integriteten som finns och måste därför värnas.

Inga kommentarer: