måndag 14 oktober 2013

Ekonomipristagare vs samma års ekonomipristagare

Så i år gick nobelpriset i ekonomi dels till Eugene Fama, en man mest känd för att hävda att finansmarknaderna är effektiva, och dels till Robert Shiller (samt någon relativt okänd ekonometriker vid namn Lars Peter Hansen) som gjort sig känd för att kritisera denna syn. Så Riksbankens budskap tycks vara att den ekonomiska sanningen både är att de är effektiva och att de inte är det....