tisdag 15 oktober 2013

Reinfeldt: mer på det som inte lyckats

Alliansregeringen har under sina 7 år sänkt skatterna på arbete och ökat utgifterna på skolan och andra offentliga verksamheter. Något som dels finansierats via lägre utgifter på bidragssystemen och dels via försvagat budgetsaldo

Resultatet av satsningen på sänkt skatt har varit positivt med stigande sysselsättningsgrad medan de ökade utgifterna på skolan varit associerat med sämre resultat. Reinfeldts slutsats, nu när utrymmet att försvaga budgetsaldot är mer begränsat, är att fortsätta på den inslagna vägen när det gäller den satsning som misslyckats men inte med den som lyckats......