tisdag 8 oktober 2013

Socialdemokraternas förkärlek till påtvingat umgänge

Socialdemokraterna har nu kommit ut med krav på:

-Obligatorisk gymnasieskola
-Att förskolan ska bli "allmän" ,obligatorisk många år.
- Och nu "obligatorisk mönstring".

Det är oklart vad det senaste innebär. Ska det bara bli så att man tvingas till några dagars granskning av psykologer och dylikt och sen får man göra vad man vill, eller är det tänkt att innebära ett återinförande av värnplikten, fast nu då även för kvinnor ?

Oavsett vilket tycks det som att det Socialdemokratiska partiet tycks se det som något av ett självändamål att maximera tiden av påtvingat umgänge, vilket är den "röda tråden" mellan dessa förslag, med allt vad det innebär i form av mobbning, konformism och allmänt kränkande av individuell frihet.

Illa som den nuvarande regeringen med Jan Björklund i spetsen är i dessa frågor så utmärker sig (S) som ännu mycket värre