lördag 19 oktober 2013

Restaurangmomssänkning har åstadkommit en kraftig sysselsättningsökning

Riktigt välgjord rapport från Besöknäringens arbetsgivarorgan Visita om effekten av den sänkta restaurangmomsen.

Man visar på klara tecken på hur momssänkningen sänkt priserna betydligt jämfört med hur de annars kunnat förväntas vara och påpekar att den samlade lönesumman ökat med 20,6% mot 6,5% för ekonomin som helhet. Rensat för löneökningar så motsvarar det en sysselsättningsökning på 15% för restaurangnäringen mot 1,5% för hela ekonomin.

Som Visita konstaterar motsvarar det en sysselsättningsökning på 9600 (de avrundar i rapporten i bland upp det till 10000) sedan momsen sänktes. Om vi antar att hela den relativa ökningen jämfört med övriga ekonomin på 13,2% (1,206/1,065) beror på sänkningen är effekten alltså redan 8500 jobb. De långsiktiga effekterna kan bli ännu större då det leder till att fler företag etableras eller bygger ut sin verksamhet

Visita noterar också i slutet av rapporten att alternativa sysselsättningsundersökningar från SCB ger vid hand en klart svagare utveckling än lönesumman. Men som Visita noterar är lönesummor en mer tillförlitlig källa eftersom den bygger på de faktiskt utbetalade lönerna varje månad, medan de andra är intervjuundersökningar med mycket hög statistisk felmarginal.

Inga kommentarer: