onsdag 18 juli 2012

Uppdaterad tillväxtranking

Jag har nu uppdaterat tillväxtligan för de senaste 5 åren som jag diskuterade för EU15 häromdagen, dels genom att ange den exakta tillväztsiffran och  dels genom att lägga till 5 östeuropeiska länder, Estland, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern, två västeuropeiska icke-EU medlemmar, Island och Schweiz och tre i-länder utanför Europa, USA, Japan och Israel.

Av de 10 nytillskotten så hade hälften, framför allt Polen, Slovakien och Israel men i mindre grad också Tjeckien och Schweiz som haft hög tillväxt. Den andra hälften hade däremot en väldigt svag utveckling och  hade 2011 en lägre real BNP per capita än 2006 även om USA:s befolkningsökning, på motsvarande sätt som Storbritanniens och Spaniens, gjorde att deras totala BNP ändå var något större.


Ranking i BNP-tillväxt 2007-2011
1) Polen        21,7%
2) Israel        21,5%
3) Slovakien  18,9%
4) Luxemburg 11,1%
5) Schweiz       9,4%
6) Tjeckien      8,5%
7) Sverige        7,8%
8) Österrike     6,1%
9) Tyskland     5,9%
10) Belgien        5,2%
11) Holland       5,1%
12) Frankrike    4,3%
13) USA           2,7%
14) Finland        2,5%
EU15 genomsnitt 2%
15) Spanien     1,2%
16) Storbritannien 0,6%
17) Portugal -0,3%
18) Japan   -0,9%
18) Island   -0,9%
20) Estland -2,3%
21) Ungern -2,9%
22) Danmark -3,1%
23) Italien     -3,8%
24) Irland     -7,5%
25) Grekland  -10,7%


Ranking i BNP/capita-tillväxt 2007-2011
1) Polen       21,5%
2) Slovakien 18,7%
3) Israel         11%
4) Tyskland   6,5%
5) Tjeckien   6,3%
6) Österrike  4,1%
7) Sverige     3,4%
8) Schweiz   3,3%
9) Holland    3%
10) Frankrike  1,6%
11) Luxemburg 0,8%
12) Belgien     0,9%
13) Finland   0,2%
13) Portugal  0,2%
EU15-genomsnittet 0%
15) Japan -0,9%
16) USA  -1,3%
17) Ungern -1,9%
18) Estland -2,1%
19) Spanien -2,7%
20) Storbritannien -2,8%
21) Island  -4,6%
22) Danmark -5,3%
23) Italien -6,5%
24) Irland  -11,3%
25) Grekland -11,7%