fredag 13 juli 2012

Hur små kan kommuner bli?

Eric Erfors på Expressens ledarsida tycker att det är negativt med små kommuner eftersom de är så kostsamma och har som exempel Bjurholms kommun i Västerbotten som enbart har 2431 invånare.

Om den lilla kommunstorleken upprör honom så är det bäst för hans sinnesfrid att han inte studerar vissa kommuner i Åland, särskilt då inte i den åländska skärgården.  Som kan läsas i rapporten "Åland i siffror 2012" så har alla av Ålands 16 kommuner utom 3 (Mariehamn, Jomala och Finström) mindre storlek än Bjurholm.

Och i vissa av kommunerna (som alla utom Lumparland ligger i skärgården) så är invånarantalet anmärkningsvärt lågt, i Brändö var invånarantalet 480, i Vårdö 449, i Lumparland 399, i Kumlinge 361, i Kökar 249 och i Sottunga 103.

Ja, ni läste rätt angående Sottunga, bara 103 personer, enbart 2 fler än som sitter i Stockholms stads kommunfullmäktige.

Förmodligen så får åtminstone vissa av de nämnda mindre kommunerna (nästan säkerligen Sottunga)en del subventioner från den åländska och/eller den finländska regeringen, men det är knappast hela förklaringen, utan vad det visar är att om man bara anpassar storleken på sin administration/byråkrati (exempelvis då färre avlönade fullmäktigeledamöter i mindre kommuner) så går det att ha förhållandevis små kommuner,.