lördag 14 juli 2012

Restauranginflationen faller under noll

En detalj i den senaste konsumentprisrapporten som ekonomijournalister missat att rapportera om var att årstakten i priserna i restaurangbranschen föll under den symboliska nollgränsen, från 0,1% till -0.1%. Sammanlagt har sänkningen i restaurangprisinflation därmed ökat till 3,3 procentenheter då prisökningstakten var 3,2% december 2011.

Detta trots att för övrigt prisökningstakten för livsmedel (ni vet råvaran som restaurangbranschen använder) i detaljhandeln däremot under samma period ökat från 0% till 2.8%.

Min förutsägelse från i februari, baserad på sund ekonomisk teori, att prisgenomslaget från momssänkningen med tiden skulle bli större och större verkar alltså helt klart förverkligas.