söndag 15 juli 2012

Svensk tillväxt näst högst, per capita tillväxt tredje högst under alliansregeringen

Jag har nyligen upptäckt att databasfunktionen på Eurostats hemsida är mer användbar än jag tidigare visste så jag har kollat bland annat BNP-tillväxten under de senaste 5 åren (2007 till 2011) då alliansen haft regeringsmakten. Och det visar sig att bilden av Sverige som en relativ ekonomisk framgångssaga under den perioden håller, för av de gamla medlemsländerna i EU, som var medlemmar före 2004, är det bara Luxemburg som haft högre tillväxt den senaste 5 års perioden. Här är rankinglistan med "EU genomsnittet" införd för att markera vilka länder som haft tillväxt över och under genomsnittet och "nollstrecket" införd för att markera vilka länder som hade lägre real BNP 2011 än 2006.

Ranking i BNP-tillväxt 2007-2011
1) Luxemburg
2) Sverige
3) Österrike
4) Tyskland
5) Belgien
6) Holland
7) Frankrike
8) Finland
EU15 genomsnitt
9) Spanien
10) Storbritannien
nollstrecket
11) Portugal
12) Danmark
13) Italien
14) Irland
15) Grekland

Justerar man för befolkningstillväxten som varit allra högst i Luxemburg (vars folkmängd ökat över 10% på 5 år) och som allra lägst i Tyskland och Portugal (vars befolkningsstorlek minskat något) så är de flesta på ungefär samma ställe, men för vissa förändras det betydligt. De mest anmärkningsvärda skillnaderna är att Luxemburg degraderas från första till sjätte plats samtidigt som Tyskland och Österrike går om inte bara Luxemburg utan även Sverige. En annan anmärkningsvärd förändring är att Portugal går om Storbritannien och Spanien.

Ranking i BNP/capita-tillväxt 2007-2011
1) Tyskland
2) Österrike
3) Sverige
4) Holland
5) Frankrike
6) Luxemburg
7) Belgien
8) Finland
9) Portugal
EU15-genomsnittet
nollstrecket
10) Spanien
11) Storbritannien
12) Danmark
13) Italien
14) Irland
15) Grekland

Justeringen för befolkningstillväxten ändrar dock inte bilden av att Sverige varit relativt ekonomiskt framgångsrik för att även om det innebar att Tyskland och Österrike gick om Sverige så gick Sverige om Luxemburg och det innebar ändå en tredjeplats och att Sverige hamnade långt över genomsnittet.

Den för övrigt kanske mest förvånande placeringen är att Danmark hamnade i bottenlaget tillsammans med välkänt ekonomiskt svaga länder som Storbritannien och de så kallade PIIGS-länderna. Men det avspeglar att Danmark hade något av en fastighetsbubbla, som dock inte svensk media brytt sig om att rapportera om, och att det danska så kallade "flexicurity"-systemet visade sig betydligt mindre effektivt under en konjunkturnedgång än under en konjunkturuppgång.