tisdag 31 juli 2012

Exporten låg inte bakom starka BNP-siffror

Sveriges BNP-tillväxt var då starkare än väntat, 2,3% i kalenderjusterade termer (1,8% i ojusterade termer) under andra kvartalet enligt preliminära siffror. Det är särskilt imponerande då det kommer kort efter att såväl Spanien som Storbritannien redovisat att deras BNP krympte.

Märkligt nog försöker inkompetenta ekonomijournalister felaktigt hävda att det var exporten som drev tillväxten. Den kalenderojusterade nominella BNP-tillväxten var dock 3,3%, medan värdet av exporten endast steg 1,9%. Exportens utveckling var alltså något som höll tillbaka tillväxten, även om den inte gjorde det lika mycket som väntat (tjänsteexporten som vi inte fått någon tidigare information om steg betydligt medan varuexporten som vi tidigare fått rapport om föll något).

Däremot var sektorn "hotell och restaurang" något som drev tillväxten då den hade en volymökning på 3,9%, och hade man enbart kollat på restaurang hade ökningen varit ännu högre. Detta är förstås relaterat till den av ekonomijournalister så bespottade momssänkningen. Det vi skulle behöva för att ytterligare få fart på resten av ekonomin vore förstås skattesänkningar även för andra sektorer. Dessvärre verkar regeringen inte villig att göra det på grund av fånig politisk prestige.

Datakälla