måndag 26 september 2011

Utrymme för skattesänkningar på minst motsvarande 115 miljarder

Johnny Munkhammar pekar på hur regeringens prognos (sidan 39 i dokumentet) visar på att de offentliga utgifternas andel av BNP förväntas falla från 49,7% i år till 46,4% 2015.

Nu finns det tyvärr viss anledning att vara skeptisk till prognonsen. Dels för att det förutsätter att det inte blir några ytterligare utgiftsreformer, något som knappast lär ske. Dels för att prognosen förutsätter en hög tillväxt åren 2013 till 2015, något som inte är garanterat särskilt då om enda tillväxtfrämjande skattesänkningen blir sänkt restaurangmoms (något som är positivt, men otillräckligt).

Men om man avstår från mer än marginella utgiftsreformer och faktiskt genomför mer omfattande skattesänkningar då innebär detta att även med oförändrat finansiellt sparande (jag anser annars att det bör sänkas) så faller utgiftskvoten med 3,3%: enheter, vilket givet nuvarande* BNP på ungefär 3500 miljarder motsvarar ungefär 115 miljarder.

Detta skulle möjliggöra exempelvis sänkt bolagsskatt, kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter, slopad värnskatt och femte jobbskatteavdrag.

Särskilt då givet det faktum att sådana omfattande skattesänkningar skulle kraftigt förbättra oddsen för att tillväxten ska bli lika hög eller högre än i prognosen (vilket innebär att de är delvis självfinansierande) så borde skattesänkningar motsvarande 115 miljarder idag vara en miniminivå för hur mycket regeringen bör försöka få igenom. Givet den besvärliga parlamentariska situationen där de fyra oppositionspartierna har majoritet lär det knappast gå att få igenom, men regeringen bör göra allt den kan, inklusive opinionsbildning, förhandlingar och hot om nyval, för att försöka få igenom så mycket som möjligt.

*=framtida BNP lär bli större framförallt i nominella termer, men jag använder nuvarande för att det är lättare att förstå översatt till dagens förhållanden.