onsdag 21 september 2011

Vänsterkrönikör säger att hon inte kan säga något

Aftonbladet, särskilt då dess ledarsida och kultursidor, innehåller så gott som alla dagar ett eller vanligen flera exempel på galet vänstertrams. Så är det också idag. Men idag fanns det ett närmast komiskt och självavfärdande form av vänstertrams i form av en krönika från någon vid namn Elin Grelsson:

"Det är aldrig den som tillhör normen som kan definiera vad som upplevs som kränkande och obehagligt. En vit svensk har ingen rätt att förklara vad som är rasism och inte."

Det finns många idiotiska saker med detta, som motsägelsen att i "antirasismens" namn säga att personer från en viss ras inte får uttrycka sig just för att de tillhör den rasen eller det faktum att personen vars åsikter hon vänder sig emot är Sakine Madon, en invandrare från Mellanöstern.

Det allra roligaste är dock att Grelsson att döma av sitt namn och foto själv är just vit svensk. Om hon har rätt i den här frågan innebär det att hon inte kan uttrycka någon åsikt om det. Genom att säga att det är ickevita som kan förklara vad som är rasism så förklarar hon själv indirekt vad som är rasism, vilket innebär att hon enligt sig själv gör något hon säger att hon inte kan göra.

Det är i och för sig lite deprimerande att någon så förvirrad som Grelsson kan bli krönikör i Sveriges största tidning, och för övrigt att en blaska av så låg kvalitet som Aftonbladet kan bli den största tidningen. Men en tröst i det här fallet var att förvirringen var så stor att den var komisk.